Ngày hội trải nghiệm sáng tạo – Khoa học vui Và Chuyên đề Kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn cho 832 em học sinh khối 6,7,8.

HCS Châu Văn Liêm tổ chức thành công hoạt động tham quan trải nghiệm làng nghề truyền thống, định hướng nghề nghiệp cho hơn 206 em học sinh khối 09 và 09 em trong BCH Liên Đội.

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM

KẾ HOẠCH THI GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Môi trường

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 8

Giáo viênthhungloc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthhungloc 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay